Dosen

 

Prof. Dr. Runtung, SH.M.Hum Prof. Dr. Budiman Ginting, SH.M.Hum  Prof.Dr.M.Yamin, SH.MS.CN  Prof.Dr.Ediwarman, SH.M.Hum
Prof.Dr.Alvi Syahrin, SH.MS Prof.Dr.Syafruddin Kalo, SH.M.Hum Prof.Dr.Suhaidi, SH.MH Prof. Dr. Tan Kamello, SH.MS
Prof.Dr.Suwarto, SH.MH Prof.Dr.Sunarmi, SH.M.Hum Prof.Dr.Bismar Nasution, SH.MH Prof.Dr.Ningrum Natasya, SH.MLI
Prof.Dr.Madiasa Ablisar, SH.MS Prof.Dr.Hasim Purba, SH.M.Hum Prof.Dr.Saidin, SH.M.Hum Prof.Syamsul Arifin, SH.MH
Dr.Edy Ikshan, SH.M.Hum Dr.Megarita, SH.M.Hum Dr.Rosnidar Sembiring, SH.M.Hum Dr.Muhammad Hamdan, SH.MH
Dr.Chairul Bariah, SH.M.Hum Dr.Edi Yunara, SH.M.Hum Dr.Sutiarnoto MS, SH.M.Hum Dr.Faisal Akbar Nasution, SH.M.Hum
Dr.Mahmul Siregar, SH.M.Hum Dr.Agusmidah, SH.M.Hum Dr.Mohammad Ekaputra, SH.M.Hum Dr.Mahmud Mulyadi, SH.M.Hum
Dr.Marlina, SH.M.Hum Dr.Jelly Leviza, SH.M.Hum Dr.Dedi Harianto, SH.M.Hum Dr.Utary Maharany Barus, SH. M.Hum
Dr.Idha Aprilyana S, SH.M.Hum Dr.Mirza Nasution, SH.M.Hum Dr.T.Keizerina Devi Azwar, SH.CN.M.Hum Dr.Yefrizawati, SH.M.Hum
Dr.Affila, SH.M.Hum Dr.Afnila, SH.M.Hum Dr.Detania Sukarja, SH.LLM Dr.Marianne Magda, SH.M.Kn
 Abdul Rahman, SH.MH Sinta Uli, SH.M.Hum M.Husni, SH.M.Hum Nurmalawaty, SH.M.Hum
 M a r i a, SH.M.Hum Syafruddin, SH.MH.DFM Syamsul Rizal, SH.M.Hum Suria Ningsih, SH.M.Hum
 Affan Mukti, SH.M.Hum Liza Erwina, SH.M.Hum Makdin Munthe, SH.M.Hum Rabiatul Syahriah, SH.M.Hum
Mariati Zendrato, SH.M.Hum Armansyah, SH.M.Hum Z a i d a r, SH.M.Hum Puspa Melati Hasibuan, SH.M.Hum
Hemat Tarigan, SH.M.Hum Syaiful Azam, SH.M.Hum Nazaruddin, SH. MA Asmin Nasution, SH.M.Hum
Erna Herlinda, SH.M.Hum A r i f, SH. MH Mohammad Siddik, SH.M.Hum Zulkifli, SH.MH
Afrita, SH.M.Hum Mulhadi, SH.M.Hum Zulfi Chairi, SH.M.Hum Aflah, SH.M.Hum
Yusrin, SH.M.Hum A l w a n, SH.M.Hum Amsali Syahputra S, SH.M.Hum Rafiqoh Lubis, SH.M.Hum
Rosmalinda, SH.LLM Eko Yudhistira, SH.M.Kn Boy Laksamana, SH.M.Hum Faradila Yulistari Sitepu, SH.MH
Tri Murti Lubis, SH.MH Wessy Trisna, SH.MH Syarifah Lisa, Andriati, SH.MHum Dr.Vita Cita Emia Tarigan, SH.LLM
Fadhillah Fahmi Adriany, SH.MH Robert, SH.M.H M. Hadyan Yunhas Purba, SH.M.H Ade Sofia Siregar, SH.M.Hum
Mhd.Dhana Suryanto Ginting, SH.MKn D.Shahreza, SH.MH Muhammad Din Al Fajar, SH.MH Fajar Khaifi Rizki, SH.MH
Riadhi Alhayyan, SH.MH Saddam Shauqi, SH.MH Eva Syahfitri Nasution, SH.MH Siti Nurahmi Nasution, SH.MH
Dr. Abd. Harris, SH.M.Kn Dr. Tony, SH.M.Kn

Dr. Ferry Susanto Limbong, SH, Sp.N.M.Hum

Dr. Rudy Haposan Siahaan, SH.,Sp.N.,M.Kn
Dr. Suprayitno, SH., M.Kn Burhan Sidariba H Mulkan Hamid, LC., MHi Agustining
Dr Henry Sinaga, S.H., Sp.N., M.Kn. Dra. Arfah, M.A Dr. Ahmad Fauzi, SH.,M.Kn Dr. Rizkan Zulyadi, SH.,MH
Muhammad Hayat, SH Dr Purnama T Sianturi,, SH.M.Hum Yusrizal, , SH.,M.Kn Dr. Idham, SH.,M.Kn
Rina Widyasari, S.Si.,M.Si Dr. Tarmizi, , SH.,M.Hum